Legendy poznańskie

seria książek o Poznaniu i jego legendach

 Napisane wierszem i wspaniale zilustrowane legendy adresowane do dzieci. W sposób przystępny i niezwykle interesujący przedstawiają legendarne dzieje założenia Poznania, historię poznańskich koziołków, a na deser – legendę o słynnych rogalach świętomarcińskich. 

seria

Legendy poznańskie

Legenda o poznańskich koziołkach

Legenda o rogalach świętomarcińskich

Legenda o założeniu Poznania